خرید اکانت قانونی بازی های PS4 با قیمت ارزان و پشتیبانی دائمی اکانت های ظرفیت 2 و ظرفیت 3

Holiday

FIFA 21

90,000 تومان420,000 تومان
5%-

PlayStation 4

The Last of Us Part II

90,000 تومان400,000 تومان
16%-
110,000 تومان680,000 تومان

PlayStation 4

Ghost of Tsushima

100,000 تومان500,000 تومان
24%-
110,000 تومان600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان390,000 تومان
90,000 تومان420,000 تومان
24%-
70,000 تومان400,000 تومان
10%-

PlayStation 4

Cyberpunk 2077

140,000 تومان750,000 تومان
9%-
در انبار موجود نمی باشد
80,000 تومان390,000 تومان
33%-
در انبار موجود نمی باشد

Holiday

PES 2021

90,000 تومان280,000 تومان
140,000 تومان660,000 تومان
53%-
90,000 تومان400,000 تومان
17%-
70,000 تومان350,000 تومان
35%-
90,000 تومان399,000 تومان

PlayStation 4

Battlefield V

30,000 تومان180,000 تومان
14%-
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان260,000 تومان
44%-

PlayStation 4

GOD OF WAR

60,000 تومان150,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

PlayStation 4

Days Gone

60,000 تومان250,000 تومان
16%-
70,000 تومان310,000 تومان