خرید اکانت های قانونی ظرفیت اول و ظرفیت دوم و ظرفیت سوم کنسول Playstation و اکانت های شیرینگ PS5 و PS4 با بهترین قیمت

365,000 تومان2,440,000 تومان

اکانت قانونی PS4 و PS5

Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition

120,000 تومان750,000 تومان
130,000 تومان860,000 تومان

اکانت قانونی PS4 و PS5

Sniper Elite 5

140,000 تومان750,000 تومان
420,000 تومان520,000 تومان
60,000 تومان300,000 تومان
70,000 تومان300,000 تومان

Playstation

Trek to Yomi

80,000 تومان350,000 تومان
حراج!
90,000 تومان590,000 تومان
80,000 تومان370,000 تومان
120,000 تومان580,000 تومان