خرید اکانت های قانونی ظرفیت اول و ظرفیت دوم و ظرفیت سوم کنسول Playstation و اکانت های شیرینگ PS5 و PS4 با بهترین قیمت

56%-

PlayStation 4

FIFA 21

40,000 تومان320,000 تومان

PlayStation 4

The Last of Us Part II

90,000 تومان400,000 تومان

PlayStation 4

Ghost of Tsushima

90,000 تومان500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
110,000 تومان490,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان390,000 تومان
20%-
90,000 تومان500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

PlayStation 4

Red Dead Redemption 2

100,000 تومان430,000 تومان
3%-
70,000 تومان390,000 تومان

PlayStation 4

Cyberpunk 2077

140,000 تومان670,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
90,000 تومان700,000 تومان
29%-
100,000 تومان480,000 تومان
170,000 تومان185,000 تومان
13%-

PlayStation 4

Watch Dogs Legion

80,000 تومان360,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

PlayStation 4

PES 2021

90,000 تومان260,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان300,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان270,000 تومان
17%-

PlayStation 4

Marvel’s Avengers

80,000 تومان390,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

PlayStation 4

Days Gone

60,000 تومان250,000 تومان
13%-

Playstation

It Takes Two

80,000 تومان450,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
140,000 تومان190,000 تومان