خرید بازی های تخفیف خورده در روز بلک فرایدی یا جمعه سیاه

حراج!

Playstation 4

Ghostrunner

70,000 تومان260,000 تومان
حراج!
90,000 تومان560,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

Playstation 4

PES 2021

90,000 تومان250,000 تومان
حراج!
1,150,000 تومان 830,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
90,000 تومان400,000 تومان
حراج!

Playstation 4

Watch Dogs Legion

110,000 تومان560,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

Playstation 4

WWE 2K Battlegrounds

70,000 تومان340,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
70,000 تومان260,000 تومان
حراج!
70,000 تومان400,000 تومان
حراج!
90,000 تومان560,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
80,000 تومان400,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
70,000 تومان180,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
140,000 تومان790,000 تومان
حراج!

Playstation 4

Marvel’s Avengers

90,000 تومان410,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

Playstation 4

UFC 4 Standard Edition

110,000 تومان550,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

Playstation 4

Cuphead

60,000 تومان190,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

Playstation 4

Rayman Legends

30,000 تومان90,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان150,000 تومان
حراج!

Playstation 4

Ghost of Tsushima

90,000 تومان500,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
75,000 تومان280,000 تومان
حراج!
60,000 تومان210,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
90,000 تومان640,000 تومان
حراج!

Playstation 4

The Last of Us Part II

90,000 تومان420,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

Playstation 4

Streets Of Rage 4

60,000 تومان240,000 تومان