خرید بازی های تخفیف خورده در روز بلک فرایدی یا جمعه سیاه

PlayStation 4

The Last of Us Part II

90,000 تومان400,000 تومان

PlayStation 4

Ghost of Tsushima

90,000 تومان500,000 تومان
3%-
70,000 تومان390,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان270,000 تومان
17%-

PlayStation 4

Marvel’s Avengers

80,000 تومان390,000 تومان

PlayStation 4

GOD OF WAR

50,000 تومان160,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان190,000 تومان
13%-
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان210,000 تومان
15%-

PlayStation 4

Need for Speed: Heat

60,000 تومان270,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
50,000 تومان230,000 تومان

PlayStation 4

Ghostrunner

70,000 تومان260,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

PlayStation 4

Streets Of Rage 4

70,000 تومان250,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان250,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان180,000 تومان

PlayStation 4

Nioh 2

75,000 تومان320,000 تومان
60,000 تومان210,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
65,000 تومان190,000 تومان
13%-
60,000 تومان190,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

PlayStation 4

A Way Out

50,000 تومان170,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

PlayStation 4

Rayman Legends

35,000 تومان160,000 تومان