خرید بازی های تخفیف خورده در روز بلک فرایدی یا جمعه سیاه

29%-
جدید

Playstation

Hades

80,000 تومان350,000 تومان
21%-
جدید

Playstation

Lost Judgment

100,000 تومان580,000 تومان
33%-
100,000 تومان500,000 تومان
22%-
90,000 تومان580,000 تومان
20%-

Playstation

The Order: 1886

50,000 تومان200,000 تومان
32%-

Playstation

Prototype 2

30,000 تومان170,000 تومان
30%-
530,000 تومان620,000 تومان
34%-

Playstation

Far Cry 6

100,000 تومان580,000 تومان
11%-
در انبار موجود نمی باشد
120,000 تومان400,000 تومان
25%-
90,000 تومان680,000 تومان
33%-
100,000 تومان600,000 تومان
33%-
100,000 تومان750,000 تومان
22%-
در انبار موجود نمی باشد
70,000 تومان380,000 تومان
4%-

Playstation

L.A. Noire

60,000 تومان370,000 تومان
47%-
در انبار موجود نمی باشد

Playstation

DEATHLOOP

100,000 تومان500,000 تومان
33%-
100,000 تومان750,000 تومان
13%-

Playstation

It Takes Two

80,000 تومان450,000 تومان
33%-
در انبار موجود نمی باشد
90,000 تومان500,000 تومان
38%-
80,000 تومان500,000 تومان
8%-
70,000 تومان370,000 تومان
38%-
80,000 تومان370,000 تومان